Hộ Kinh doanh Phong Nhã

Sản Phẩm Chính: Các sản phẩm từ hạt Macca
Lĩnh Vực hoạt động: Công nghiệp chế biến, chế tạo
Ngày Thành Lập: 21/10/2019
Đại Diện Pháp Nhân: Dương Thị Thanh Nga
Mã doanh nghiệp/ Mã số thuế: Chưa Cập Nhật
Vốn Đăng Ký: Chưa Cập Nhật
Doanh Thu Hàng Năm: Chưa Cập Nhật
Số lượng lao động: Chưa Cập Nhật
Thị trường xuất nhập khẩu: Chưa Cập Nhật
Cổ Đông Là Người Nước Ngoài: Không
Là Hội Viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp: Chưa Cập Nhật
Doanh Nghiệp - Doanh Nhân Họ Dương?
Khách Hàng - Đối Tác Chính: Chưa Cập Nhật
Giới Thiệu

Cung cấp Macca Nguyên liệu - thành phẩm

Năng Lực