Đệm vai

Miếng đệm vai trong công nghiệp may trang phục

Xem thêm Thu gọn
Số lượng hàng có thể cung cấp/đơn hàng: 500
Thời hạn giao hàng (tính từ ngày ký hợp đồng): 30

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Miếng đệm vai trong công nghiệp may trang phục

Thông tin doanh nghiệp

  • Shining
  • Sản phẩm chính:
  • Lĩnh vực: 2124
  • Ngày thành lập: 25/06/2019
  • Đại diện: Dương Văn A
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Vốn đăng ký: Chưa Cập Nhật
  • Doanh thu hàng năm: Chưa Cập Nhật
  • Số lượng lao động:
Liên Hệ Nhà Cung Cấp
Chọn tệp Không có tập tin nào được chọn
Đánh giá