GTMacca001

Gói thầu: GTMacca001 thuộc Dự án "Đấu thầu dự án trồng cây mắc ca"
Công ty cổ phần AZKIDO Việt Nam
Lĩnh vực:Hàng Hóa
Trạng thái: Đã hoàn thành

Thông tin chung

Mã số: fdsafs Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
Ngày đăng: 17/09/2020 Dự toán gói thầu: 43.214.231.344 ₫
Thời gian Nhận hồ sơ:

17/09/2020 đến 17/09/2020

Đảm bảo dự thầu: Không cần
Thời gian Mở thầu:

17/09/2020 đến 17/09/4234

Thư bảo lãnh:
Thời gian hực hiện: 4321431 Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Địa điểm thực hiện: Hà Nội Nguồn vốn: công ty mẹ
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu qua mạng Giá hồ sơ: Không

Hồ sơ mời thầu

Tên hồ sơ Dung lượng Ngày tạo
rewqrweqrweq 393.0049 KB 17/09/2020

Kết quả thầu

Nhà thầu trúng thầu ANC Lee Mã doanh nghiệp ABCVAT
Địa chỉ Giá trúng thầu 135.645.678 ₫
Hình thức hợp đồng Ngày phê duyệt -
Ngày hoàn thành -
File đính kèm

Thông tin liên hệ

Người liên hệ: Dương Văn A Số điện thoại: 02483848586
Địa chỉ: 432143 Email: iamcan1988@gmail.com

Gói thầu liên quan