ANC Lee

Địa điểm: 123 Cau giay
Điện thoại:
Website: http://duylv.com
Sản Phẩm Chính: San xuat che tao
Lĩnh Vực hoạt động: Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
Ngày Thành Lập: 17/08/2019
Đại Diện Pháp Nhân: Nguyen Van A
Mã doanh nghiệp/ Mã số thuế: ANCB34
Vốn Đăng Ký: 20.000.000.000 ₫
Doanh Thu Hàng Năm: 10 tỷ - 20 tỷ ( Cập Nhật 08/2019)
Số lượng lao động: 100 nv - 200 nv ( Cập Nhật 08/2019)
Thị trường xuất nhập khẩu: 200
Cổ Đông Là Người Nước Ngoài:
Là Hội Viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp: VCCI
Doanh Nghiệp - Doanh Nhân Họ Dương?
Khách Hàng - Đối Tác Chính: Chưa Cập Nhật
Giới Thiệu
Năng Lực