Mời Thầu

Sắp xếp

GTMacca001 thuộc Dự án "Đấu thầu dự án trồng cây mắc ca"

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần AZKIDO Việt Nam Xem thầu

 Hà Nội  Ngày đăng: 17/09/2020  Ngày hết hạn: 17/09/4234  Đã hoàn thành

Xây dựng công trình chăn nuôi thuộc Dự án "Trang trại chăn nuôi bò Dương Gia thái Bình"

Chủ đầu tư: compnay ksls Xem thầu

 Bình Thuận  Ngày đăng: 28/08/2020  Ngày hết hạn: 31/10/2020  Đã hoàn thành

Số hóa quy trình trồng cây mắc ca thuộc Dự án "Số hóa quy trình trồng cây mắc ca"

Chủ đầu tư: ANC Lee Đấu thầu

 Hà Nội  Ngày đăng: 21/09/2020  Ngày hết hạn: 30/09/2020  Đang chờ thầu

Mua sắm thiết bị thuộc Dự án "Mua sắm thiết bị văn phòng"

Chủ đầu tư: ANC Lee Đấu thầu

 Hà Nội  Ngày đăng: 21/09/2020  Ngày hết hạn: 30/09/2020  Đang chờ thầu

Gói thầu xây dựng ABC công ty

Chủ đầu tư: Công ty ABC Việt Nam Xem thầu

 Hà Nội  Ngày đăng: 19/09/2019  Ngày hết hạn: 05/10/2019  Chưa cập nhật

6 sản phẩm

Hiển thị mỗi trang