compnay ksls

Địa điểm: 123 Cau giay - Ha Noi
Điện thoại:
Website: Chưa Cập Nhật
Sản Phẩm Chính: Chưa Cập Nhật
Lĩnh Vực hoạt động: Chưa Cập Nhật
Ngày Thành Lập: Chưa Cập Nhật
Đại Diện Pháp Nhân: David Bale
Mã doanh nghiệp/ Mã số thuế: Chưa Cập Nhật
Vốn Đăng Ký: Chưa Cập Nhật
Doanh Thu Hàng Năm: Chưa Cập Nhật
Số lượng lao động: Chưa Cập Nhật
Thị trường xuất nhập khẩu: Chưa Cập Nhật
Cổ Đông Là Người Nước Ngoài: Không
Là Hội Viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp: Chưa Cập Nhật
Doanh Nghiệp - Doanh Nhân Họ Dương? Không
Khách Hàng - Đối Tác Chính: Chưa Cập Nhật
Giới Thiệu
Năng Lực