Công ty ABC Việt Nam

Điện thoại:
Website: Chưa Cập Nhật
Sản Phẩm Chính: Chưa Cập Nhật
Lĩnh Vực hoạt động: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
Ngày Thành Lập: Chưa Cập Nhật
Đại Diện Pháp Nhân: Dương Văn Anh
Mã doanh nghiệp/ Mã số thuế: Chưa Cập Nhật
Vốn Đăng Ký: 10.000.000 ₫
Doanh Thu Hàng Năm: 1 tỷ - 5 tỷ ( Cập Nhật 09/2019)
Số lượng lao động: 50 nv - 100 nv ( Cập Nhật 09/2019)
Thị trường xuất nhập khẩu: 123
Cổ Đông Là Người Nước Ngoài: Không
Là Hội Viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp: VCCI
Doanh Nghiệp - Doanh Nhân Họ Dương? Không
Khách Hàng - Đối Tác Chính:

Khách Hàng - Đối Tác Chính

Giới Thiệu

Giới thiệu doanh nghiệp 

Năng Lực