Xây dựng công trình chăn nuôi

Gói thầu: Xây dựng công trình chăn nuôi thuộc Dự án "Trang trại chăn nuôi bò Dương Gia thái Bình"
compnay ksls
Lĩnh vực:Hỗn hợp
Trạng thái: Đã hoàn thành

Thông tin chung

Mã số: Xd2093483 Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu
Ngày đăng: 28/08/2020 Dự toán gói thầu: 1.000.000.000 ₫
Thời gian Nhận hồ sơ:

29/08/2020 đến 09/09/2020

Đảm bảo dự thầu: 20.000.000 ₫
Thời gian Mở thầu:

10/09/2020 đến 31/10/2020

Thư bảo lãnh: Thư bảo lãnh của Hiệp hội doanh nghiệp họ Dương tỉnh.
Thời gian hực hiện: 1 năm Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Địa điểm thực hiện: Bình Thuận Nguồn vốn: Ngân sách ABCXXXXX
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu trực tiếp Giá hồ sơ: 10.000.000 ₫

Hồ sơ mời thầu

Tên hồ sơ Dung lượng Ngày tạo
Mục 1 11.291 KB 28/08/2020
Mục 2 11.291 KB 28/08/2020

Kết quả thầu

Nhà thầu trúng thầu ANC Lee Mã doanh nghiệp ABCVAT
Địa chỉ Giá trúng thầu 500.000.000 ₫
Hình thức hợp đồng Thuê ngoài Ngày phê duyệt 28/08/2020
Ngày hoàn thành 31-08-2021
File đính kèm Test File Kết quả thầu.docx

Thông tin liên hệ

Người liên hệ: David Bale Số điện thoại: 09328492374
Địa chỉ: 123 cầu giấy - Hà Nội Email: doftlee@gmail.com