Trang chủ

Gói thầu mới nhất Xem tất cả

GTMacca001

Chủ đầu tư:Công ty cổ phần AZKIDO Việt Nam

 Ngày đăng: 17/09/2020 Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2020

Xây dựng công trình chăn nuôi

Chủ đầu tư:compnay ksls

 Ngày đăng: 29/08/2020 Hạn nộp hồ sơ: 09/09/2020

Gói thầu số 05: Xây dựng Trại tăng gia, chăn nuôi tập trung

Chủ đầu tư:Công ty cổ phần AZKIDO Việt Nam

 Ngày đăng: 07/09/2020 Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2020